Każda organizacja komercyjna jest nastawiona na zysk, a w długim okresie czasu na przetrwanie i rozwój. Firmy, które się nie rozwijają, popadają w stagnację, a następnie tracą na znaczeniu, co finalnie może skończyć się nawet upadkiem przedsiębiorstwa. Przed taką negatywną przyszłością, może uchronić firmę tylko kompetentna kadra menedżerska.

Co daje firmie przewagę rynkową?

Przewagą może być nowoczesna technologia, innowacyjny produkt spełniający potrzeby klientów, ale wszystko się dezaktualizuje – technologia się starzeje, a klienci mają coraz to nowe oczekiwania. Współczesne organizacje działają w ciągle zmieniającym się otoczeniu:

  • prawnym (nowe i aktualizowane akty prawne regulujące prowadzenie działalności);
  • konkurencyjnym (tworzenie, konsolidacja podmiotów konkurencyjnych);
  • innowacyjnym (nowe technologie, nowe potrzeby klientów, nowe rozwiązania funkcjonalne).

Co zapewni przewagę konkurencyjną w długiej perspektywie czasowej

W dłuższym okresie czasu, firma przetrwa (i rozwinie się) pod warunkiem posiadania umiejętności adaptacji  do warunków określanych przez otoczenia. Kto powinien posiadać takie umiejętności? Najlepiej cała załoga, ale żeby tak było, przykład musi iść z góry –  od kadry menedżerskiej.

Jakimi umiejętnościami powinien charakteryzować się skuteczny menedżer:

  • otwartość na zmiany -zrozumienie, że są one nieuchronne i im szybciej są wprowadzane, tym organizacja lepiej radzi sobie na rynku;
  • otwartość na ludzi -zachęcanie do zgłaszania pomysłów usprawniających pracę, zwiększających efektywność i jakość produktów;
  • świetne umiejętności komunikacyjne – przekazywanie informacji w taki sposób, aby być zrozumiałym dla każdego – jeśli załoga nie zrozumie prawidłowo oczekiwań, na pewno ich nie spełni;
  • umiejętności z zakresu coachingu – wsparcie podwładnych, pozwalające im na rozwój, zrozumienie nowych aspektów pracy i zwiększenie odpowiedzialności za wykonywane zadania;
  • umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej – właściwe traktowanie poszczególnych osób, motywujące do osobistego zaangażowania w wykonywaną pracę;
  • świadomość własnych zalet i wad – nie ma idealnych menedżerów, są tylko tacy, którzy wiedzą nad czym muszą pracować i unikają pułapek myślenia kategoriami „wiem wszystko najlepiej;

Szkolenia menedżerskie

Nie ma menedżerów bez wad, ale większość braków można uzupełnić odpowiednimi szkoleniami. Cykle programów szkoleniowych skrojone na miarę, lub konkretne szkolenia dla wybranych osób z Państwa firmy – to właśnie droga do podniesienia jakości zarządzania.

Oferujemy zarówno konkretne szkolenia, jak również wynajem sal konferencyjnych, w których mogą Państwo sami przeprowadzić szkolenia wewnętrzne lub treningi w oparciu o własnych specjalistów lub zaproszone autorytety.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą  https://greenbusinesscenter.pl/