Zakładanie firmy w formie spółki

Zakładanie firmy w formie spółki

Podczas decydowania się na założenie własnej firmy trzeba także zdecydować o tym, w jakiej formie będzie prowadzona. Najpopularniejszą formą są jednoosobowe działalności gospodarcze, choć wcale nie są ani najprostszym, ani najtańszym sposobem na posiadanie własnej firmy. Coraz częściej jednak rejestrowane są również spółki w różnej formie. Istnieją spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także jeden z najnowszych tworów: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Różnią się między sobą przede wszystkim – tym, kto i w jakim składzie nimi kieruje, ale również tym, w jaki sposób są rozliczane i jakie dokumenty należy przy nich prowadzić. Jak wygląda zakładanie spółki? O czym należy pamiętać zakładając spółkę?

Zakładanie spółki

Najpierw należy zdecydować, którą dokładnie spółkę chce otworzyć grupa przedsiębiorców. Jedną z najbardziej popularnych jest oczywiście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powołuje się ją za pomocą sporządzonej notarialnie umowy spółki. Następnie należy powołać zarząd i wybrać prezesa, przy liczbie powyżej 25 wspólników należy również powołać radę nadzorczą. Podczas zakładania spółki należy ustalić wysokość kapitału zakładowego, minimalnie jest to 5000 zł. Niewątpliwie jednym z największych plusów zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest właśnie… ograniczona odpowiedzialność członków. Każdy z nich za dług spółki będzie odpowiadał jedynie do wysokości wniesionego wkładu, a wierzyciele nie mają możliwości ściągania zobowiązań z osobistych majątków członków spółki.

Rozliczanie spółki

Nieco trudniejsze jest prowadzenie księgowości spółki, ponieważ musi ona się rozliczać na tzw. zasadach ogólnych, prowadząc pełną księgowość. Nie wystarczy tu jedynie prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, ale konieczne będzie sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat. Najczęściej spółki decydują się na powierzenie swojej dokumentacji finansowej biurom rachunkowym lub posiadają własną księgowość.