zarządzanie lokalem

W nowoczesnym budownictwie coraz częściej spotykamy niewielkie, kilkupiętrowe budynki, przeznaczone do użytku kilkudziesięciu rodzin. Każdy mieszkaniec ma przypisane własne miejsce parkingowe, budynek podlega całodobowemu monitoringowi. Mieszkańcy czują się bezpiecznie i mają pewność, że jakiekolwiek występujące nieprawidłowości – zarówno w kwestii zarządzania, bezpieczeństwa jak i zniszczeń – od razu zostaną naprawione. Zawdzięczają do zarządcy nieruchomości, który odpowiada za funkcjonowanie całej wspólnoty mieszkaniowej.

Zarządca nieruchomości

Zazwyczaj wspólnoty mieszkaniowe decydują się na udzielenie zarządu firmie zewnętrznej. Nie angażując bezpośrednio mieszańców wspólnie podpisują umowę i ustalają zarządcę nieruchomości, który staje się odpowiedzialny za kwestie techniczne, księgowe, finansowe i prawne. Reprezentuje wspólnotę w urzędach i sądach, określa oraz pobiera należności związane z zużyciem mediów, czy choćby przygotowuje plany modernizacji obiektu. Jego decyzje są konsultowane ze wszystkimi mieszkańcami na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej. Głosem większości uchwalane są konkretne działania, które mają na celu rozbudowywanie, konserwację oraz dostosowywanie budynku do potrzeb jego mieszkańców.

Obsługa techniczna

Do prawidłowego funkcjonowania budynku niezbędna jest również obsługa techniczna, która dba o konserwację, bieżące przeglądy, naprawy i regulacje. Bardzo często to właśnie zarządca współpracuje z firmą wykonującą kompleksową obsługę. Dzięki temu wszystkie naglące sprawy i zgłaszane mu uszkodzenia są natychmiast konsultowane, a następnie naprawiane. Do prawidłowego funkcjonowania budynku Wspólnoty Mieszkaniowej niezbędna jest odpowiednia komunikacja jego mieszkańców z firmą, która zajmuje się zarządzaniem nieruchomością. Im szybciej zostają zgłaszane wszelkie niepokojące zniszczenia, tym łatwiej przychodzi zlikwidowanie ich.

Nowoczesne zarządzanie

Coraz częściej możemy obserwować powstawanie niewielkich osiedli, na których ludzie cenią sobie spokój i swobodę. Dotyczy to zwykle mniejszych miast, w których znajdują się odpowiednie miejsca do zagospodarowania. Jednak usługa zarządzania nieruchomościami dotyczy również wielopiętrowych budynków w największych miastach kraju, w których znajduje się nawet ponad tysiąc mieszkań, a także nieruchomości komercyjnych. Niezależnie od wielkości oraz ilości lokali zasady zarządzania nie ulegają zmianie. Są one kompleksowe i profesjonalne. Zapewniają właściwy rozwój oraz przysposobienie całego budynku do potrzeb jego użytkowników.