Opieka nad dziećmi

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego znajdują się takie sprawy jak: ustalenie władzy rodzicielskiej, sprawy o władzę rodzicielską i ustalenie miejsca pobytu dziecka. Sprawy rodzinne należą do najtrudniejszych, ponieważ wiążą się z silnymi emocjami, konfliktami między rodzicami i braku chęci zawarcia ugody w danej sprawie. Planując sądowe rozstrzygnięcie sporu, warto udać się do adwokata, który po zapoznaniu się z dokumentacją i po rozmowie z klientem wybierze najlepszą strategię.

Ustalenie władzy rodzicielskiej

Nie tylko zaspokojenie środków na utrzymanie dziecka staje się przedmiotem rozpraw sądowych w sądzie rodzinnym, również ustalenie władzy rodzicielskiej często staje się przedmiotem rozstrzygnięć sądowych. W momencie przyjścia dziecka na świat, na rodzicach ciążą obowiązki sprawowania nad nimi opieki aż do uzyskania przez dzieci pełnoletności. Rodzice mają również swoje prawa, wiążące się z chęcią uczestnictwa w ich wychowaniu, podejmowaniu decyzji związanych z ich wykształceniem czy leczeniem.

W sytuacji, gdy rodzice rozwodzą się i nie zamieszkują już razem, kwestię opieki nad dzieckiem rozstrzyga sąd na podstawie przepisów prawa rodzinnego. Najczęściej opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic, z którym dziecko stale mieszka, co powoduje, że drugi rodzic ma swoją władzę rodzicielską ograniczoną. Dobre stosunki między rodzicami, nie wymagają rozstrzygnięć na drodze sądowej, można wspólnie ustalić plan wychowania dziecka. Jednak w sytuacji konfliktu między stronami, będą miały zastosowanie adekwatne przepisy prawa, które władzę rodzicielską ustalą. Aby uniknąć zaogniania sporu i uzyskanie korzystnej dla siebie decyzji sądu warto skorzystać z pomocy adwokata, który odpowiednio pokieruje sprawą.

Sprawy o władzę rodzicielską

Sprawy o władzę rodzicielską wiążą się z ograniczeniem praw jednemu z rodziców. Dzieje się tak w sytuacji, gdy rodzice nie mieszkają razem a tylko jeden z nich sprawuje opiekę nad dzieckiem. Udając się do adwokata, można uzyskać profesjonalne napisanie pozwu o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Na tej podstawie sąd może przyznać większy zakres sprawowania opieki rodzicowi, który na co dzień zajmuje się wychowaniem dziecka. Drugi rodzic może uzyskać uprawnienia tylko do współdecydowania na przykład przy wyborze szkoły itp. Sprawy o władzę rodzicielską to również pozbawienie jednego z rodziców takiej władzy, jednak muszą zaistnieć do tego odpowiednie przesłanki. Adwokat potrafi je nakreślić i przedstawić w sądzie, a należą do nich:

  • Pozbawienie praw rodzicielskich ze względu na przebywanie rodzica w zakładzie karnym, ciężka choroba uniemożliwiająca sprawowanie opieki na dzieckiem
  • Nadużywanie władzy rodzicielskiej, stosowanie przemocy wobec dziecka, alkoholizm, narkomania, awantury domowe itd.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Każdy obywatel może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania, w przypadku dziecka jest ono miejscem zamieszkania rodziców. Jednak w sytuacji rozpadu małżeństwa rodziców, jest to miejsce pobytu rodzica sprawującego nad nim opiekę rodzicielską. Często nie ma zgody między rodzicami, co do zamieszkania dziecka, ponieważ obydwoje chcą mieć taką możliwość. Przeprowadzenie sprawy sądowej, podczas której ten problem zostanie rozstrzygnięty wymaga zgromadzenia i opracowania dokumentacji procesowej. Adwokat przedłoży w sądzie wniosek o ustalenie, że miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce, w którym mieszka razem z rodzicem sprawującym nad nim opiekę. Warto sprawdzić ofertę dotyczącą spraw rodzinnych kancelarii Butny https://kancelariabutny.pl/porady-prawne-gdynia/adwokat-rodzinny/ Adwokat, jako pełnomocnik może reprezentować klienta na każdej rozprawie sądowej.

 

Comments

Comments are closed.